Zand RecyclingSTC-KNRM Offshore SafetyDe Jongh Pipesystems BVMTOF milieutechniekAuma Benelux BVSPX FLOWMerrem & LaporteGrundfos NederlandBoode BV Waterwell SystemsOranjewoudQM Environmental Services LtdBar Instruments
KSB NederlandAll SolutionsASVDunlop HifexAKD Advocaten en NotarissenWatson MarlowEngineering BVXylem Water Solutions Nederland BVTENTE NV

Nieuws

 • Verkenningenkaart zoet water Zeeland online

  De provincie Zeeland is dit jaar gestart met het opstellen van een Deltaplan Zoet Water. In dit plan worden bestaande regionale initiatieven, pilots en studies rond de beschikbaarheid van zoet water samengebracht. Innovaties en bevindingen krijgen een plek in de verkenningenkaart, waarvan nu een eerste versie online staat.

 • DNA-instrument voor beoordeling waterkwaliteit

  In een nieuw project werkt STOWA samen met een groot aantal andere partijen samen aan een nieuw instrument dat snel, goedkoop en efficiënt inzicht geeft in de ecologische waterkwaliteit: de DNA Diatom Biosensor.

 • Vangst van zeldzame elften in de Haringvlietdelta

  Tijdens bevissingen met zogenoemde zalmsteken (palen met netten) bij de Haringvlietsluizen hebben onderzoekers meerdere volwassen elften gevangen. Tot voor kort werd deze vissoort in de Rijn als uitgestorven beschouwd.

 • College van Rijksadviseurs geeft advies over HWBP

  De aanpak van waterveiligheidsopgaven kan volgens het College van Rijksadviseurs (CRa) meer kwaliteit opleveren als de verantwoordelijke overheden slimmer samenwerken. Dit is de kern van het advies “Van ‘sober en doelmatig’ naar ‘slim en doelmatig'” dat het CRa op 20 juli heeft aangeboden aan de minister van IenW en de programmadirectie van het HWBP.

 • VTH onderzoek waterkwaliteit

  Vanuit de Delta-aanpak Waterkwaliteit is een onderzoek uitgevoerd naar de volle breedte van de huidige praktijk en effectiviteit van vergunningverlening, toezicht en handhaving in relatie tot chemische waterkwaliteit, inclusief nutriënten.

 • Vernieuwing waterzuivering Naardermeer klaar

  Het Naardermeer heeft een nieuwe waterzuivering vlakbij de molen De Onrust. De zuivering maakt het water schoon dat van de Vecht naar het meer wordt gepompt. Het water van het oudste natuurgebied van Nederland is een aangename omgeving voor bijzondere planten en dieren.

 • HWBP organiseert roadshow vanaf september

  Een kijkje in de keuken nemen bij een project van een ander waterschap? Dat kan! In september organiseert het HWBP samen met een aantal waterschappen de ‘Dijkwerkers On Tour’.

 • Scheldemonitor 2.0: data uit de Schelde voor iedereen

  In juni lanceerde het VLIZ een vernieuwde website voor de Scheldemonitor. Op dit platform vind je ruwe data, datavisualisaties, kaarten, literatuur en meer over allerlei thema’s die spelen in het Schelde-estuarium.

 • Slim Watermanagement in het Volkerak-Zoommeer

  Eind deze zomer voeren Rijkswaterstaat en de waterschappen Scheldestromen, Brabantse Delta en Hollandse Delta de “Praktijkproef Droogte” uit in het Volkerak-Zoommeer.

 • Rijkswaterstaat en kennispartners continueren samenwerking rond modellen en data voor de leefomgeving

  Samen met verschillende kennisinstituten ontwikkelt Rijkswaterstaat modellen en data binnen het Nationaal Modellen- en Datacentrum voor de leefomgeving (NMDC). In een convenant hebben de partijen onlangs afgesproken de samenwerking voor de komende 3 jaar te verlengen.

meer nieuws