Zand RecyclingSTC-KNRM Offshore SafetyDe Jongh Pipesystems BVMTOF milieutechniekAuma Benelux BVSPX FLOWMerrem & LaporteGrundfos NederlandBoode BV Waterwell SystemsOranjewoudQM Environmental Services LtdBar Instruments
KSB NederlandAll SolutionsASVDunlop HifexAKD Advocaten en NotarissenWatson MarlowEngineering BVXylem Water Solutions Nederland BVTENTE NV

Nieuws

 • Projectplan Waterwet Marken ter inzage

  Het projectplan Waterwet en de bijbehorende stukken voor de buitenwaartse versterking van de dijk rond Marken zijn goedgekeurd en liggen van 28 mei tot 9 juli 2020 ter inzage.

 •  Nieuwe datum inwerkingtreding Omgevingswet:

  Het Rijk en de koepels van gemeenten, provincies en waterschappen hebben overeenstemming bereikt over een nieuwe datum voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet: 1 januari 2022.

 • Jaarrapportage ecologische waterkwaliteit en natuur aangeboden aan Tweede Kamer

  Op 20 mei werd de jaarrapportage ecologische waterkwaliteit en natuur 2019 als onderdeel van de ‘Staat Van Ons Water’ aangeboden aan de Tweede Kamer. De jaarrapportage geeft inzicht in de resultaten die in 2019 behaald zijn op het gebied van ecologische waterkwaliteit en natuur in Nederland.

 • Vernieuwing bruggen Kornwerderzand kan beginnen

  De vernieuwing van het complex bruggen en sluis bij Kornwerderzand kan van start in 2022. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de provincie Fryslân sluiten hiervoor een Bestuursovereenkomst.

 • Samen het Waddengebied verbeteren

  De zeedijk langs het Lauwersmeer wordt vanaf 2022 versterkt. Hiermee wordt ook de ecologische waterkwaliteit en natuur van het Waddengebied verbeterd.

 • KRW-NUTrend applicatie

  Voor een snel inzicht in de nutriëntensituatie in de Nederlandse KRW-waterlichamen, is nu een nieuwe online tool beschikbaar: KRW-NUTrend.

 • Kennis en inzichten uit onderzoek op groenblauwe daken

  Groenblauwe daken bieden kansen voor stedelijk waterbeheer. Onderzoekers van twaalf groenblauwe meetdaken delen hun inzichten en ervaringen over onderzoek naar waterberging, waterafvoervertraging, verdamping, waterzuivering, koeling en biodiversiteit. De kennis en ervaringen uit deze onderzoeken zijn gebundeld in de publicatie: Meten op hoogte, een overzicht van onderzoek op groenblauwe daken.

 • Waterprofessionals zien perspectief in het delen van data en modellen in de Watercloud

  Door gebruik te maken van elkaars data en modellen kunnen waterprofessionals in Nederland nog beter hun werk doen en de totstandkoming en uitvoering van waterbeleid versnellen. Dat is de conclusie van de zogenoemde Watercloudvisie die is opgesteld door een consortium van partijen uit de watersector, onder leiding van Royal HaskoningDHV, in opdracht van Rijkswaterstaat.

 • Onderzoeksalternatieven waterverbinding Oostvaardersoevers ter inzage

  Met het project Oostvaardersoevers willen 7 regionale partijen een water- en visverbinding realiseren van het Markermeer met de Oostvaardersplassen en de Lepelaarplassen. Deze verbinding zorgt voor versterking van de natuur in Nationaal Park Nieuw Land. Er zijn 3 onderzoeksalternatieven opgesteld waarvoor een milieueffectrapportage (MER.) wordt gemaakt.

 • Start zandsuppletie bij Dishoek

  Rijkswaterstaat is begonnen met de voorbereidingen voor het opspuiten van het strand tussen Dishoek en Vlissingen. De strandsuppletie start naar verwachting begin mei. Tijdens metingen in maart jl. door Rijkswaterstaat en het waterschap Scheldestromen bleek dat deze locatie nog net binnen de waterveiligheidsnorm viel. Om voor het komend stormseizoen (1 oktober 2020) gesteld te staan, wordt 210.000 m3 zand over een lengte van 860 meter over het strand verspreid.

meer nieuws